Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Utworzenie i wyposażenie klubu SENIOR+ RRP.271.01.09.2022.S 2022-09-29 16:58 2022-10-10 12:00
2. Dostawa sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach projektu Cyfrowa Gmina - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” RRP.272.01.07.2022.L 2022-07-14 21:11 2022-08-01 11:00
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Malczyce ROŚ.271.7.2022 2022-06-08 20:34 2022-07-15 12:00
4. Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem autobusów zeroemisyjnych RRP.272.01.04.2022.A 2022-04-13 18:52 2022-05-24 14:00
5. Przebudowa nawierzchni oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Traugutta w Malczycach ROŚ.5.1.DR.2021 2021-06-11 13:43 2021-07-02 12:00
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku ROŚ.8390.2.04.2021 2021-04-29 14:25 2021-05-14 12:00
7. Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku. ROŚ.8390.1.03.2021 2021-03-11 12:44 2021-04-02 12:00
8. Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Malczyce ROŚ 271.1.2021 2021-03-17 18:55 2021-03-25 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne