Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza w Malczycach ROŚ.271.3.8.2023.S 2023-08-23 13:13 2023-09-07 12:00
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza w Malczycach ROŚ.271.2.2023.S 2023-07-21 11:17 2023-08-07 12:00
3. Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ RR.272.1.7.2023.S. 2023-07-07 16:50 2023-08-03 12:00
4. Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ RR.272.1.4.2023.S 2023-04-28 14:47 2023-05-15 12:00
5. Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach (trzeci) RRP.272.1.3.OZ 2023-03-14 20:19 2023-03-30 12:00
6. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza w Malczycach ROS.1.02.KS.2023 2023-02-21 19:45 2023-03-10 12:00
7. "Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie" ROŚ.271.1.1.2023 2023-01-31 18:18 2023-02-20 12:00
8. Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach RRP.272.1.1.2023.OZ 2023-01-31 19:08 2023-02-20 12:00
9. Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach. RRP.272.2.12.2022.B 2022-12-28 16:48 2023-01-27 12:00
10. "Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie" (ponowiony) ROŚ.8390.2.12.2022 2022-12-19 15:36 2023-01-03 12:00
11. Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach RRP.272.1.12.2022.OZ 2022-12-05 21:54 2023-01-03 12:00
12. Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie ROŚ.8390.1.11.2022 2022-11-08 21:01 2022-12-01 12:00
13. Przebudowa ul. Szkolnej w Rusku RRP.272.1.11.2022.D 2022-11-09 22:33 2022-11-28 10:00
14. Przygotowanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Malczyce ROŚ.271.8.2022 2022-10-12 20:27 2022-10-24 12:00
15. Utworzenie i wyposażenie klubu SENIOR+ RRP.271.01.09.2022.S 2022-09-29 16:58 2022-10-10 12:00
16. Dostawa sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach projektu Cyfrowa Gmina - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” RRP.272.01.07.2022.L 2022-07-14 21:11 2022-08-01 11:00
17. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Malczyce ROŚ.271.7.2022 2022-06-08 20:34 2022-07-15 12:00
18. Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem autobusów zeroemisyjnych RRP.272.01.04.2022.A 2022-04-13 18:52 2022-05-24 14:00
19. Przebudowa nawierzchni oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Traugutta w Malczycach ROŚ.5.1.DR.2021 2021-06-11 13:43 2021-07-02 12:00
20. Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku ROŚ.8390.2.04.2021 2021-04-29 14:25 2021-05-14 12:00
21. Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku. ROŚ.8390.1.03.2021 2021-03-11 12:44 2021-04-02 12:00
22. Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Malczyce ROŚ 271.1.2021 2021-03-17 18:55 2021-03-25 12:00
Legenda
- Current
- Archive